Vår miljöpolicy

Kör mot en grönare framtid med vår miljöpolicy på Din Körskola i Stockholm!

 

På Din Körskola i Stockholm tar vi miljöansvar på allvar. Vår banbrytande miljöpolicy är utformad för att minimera vår påverkan på miljön samtidigt som vi förbereder våra elever för en hållbar framtid på vägarna. Genom att välja oss som din körskola, kan du vara säker på att du lär dig att köra på ett sätt som är miljövänligt och hållbart.

Kontakta ossRing direkt

Sickla

Flemingsberg

Hallunda

Erbjudanden

Priser

Delbetala

Körskola med en miljömedvetenhet:

Hur Din Körskola bidrar till en hållbar utveckling genom att minska vår negativa miljöpåverkan

Din körskola vill verka för en hållbar utveckling där man bidrar till att minska vår negativa miljöpåverkan. Hållbarhetsarbetet och fokus på miljö ska genomsyra hela verksamheten och kommuniceras öppet. Vi ska vara ett föredöme i branschen genom att ständigt minska vår egen miljöpåverkan. Vi vill utmana oss själva och försöka gå visa andra som arbetar inom områden som har en stor negativ miljöpåverkan. Vi följer gällande miljölagstiftning och myndighetskrav.

Vi vill minska den negativa miljöpåverkan genom att:

• Utveckla förarutbildningen så att framtidens förare är väl medveten om körsättets betydelse för miljön och kommer på så sätt att vara med och minska den negativa miljöpåverkan i framtiden
• Hela tiden ledas av våra egna miljömål med uttalade minskningar av användandet av fossila drivmedel
• Välja miljöanpassade alternativ när det gäller material och arbetssätt i vår verksamhet
• Välja leverantörer och samarbetspartners utifrån en sammanvägning av miljö, kvalitet, ekonomi och social hållbarhet
• Effektivisera vår energiförbrukning
• Arbeta för en god resurshushållning

Din körskola ombesörja att:

• Alla medarbetare är informerade om Din körskola miljöpolicy för att kunna agera i enlighet med denna
• Det finns en resepolicy där tjänsteresor regleras utifrån ett kostnadseffektivt, miljöanpassat och säkert resande
• Miljöfrågorna implementeras i producerade läromedel

Din körskola Sickla

Org.nr 559378–3631
Körkort personbil (Automat/Manuell)

Din körskola hallunda

Org.nr 556795-3525
Körkort personbil (Automat/Manuell)

Din körskola Flemingsberg

Org.nr 556795-3525
Körkort personbil (Automat/Manuell)