För dig med dyslexi

Har du läs- och skrivsvårigheter?
Vi har specialutbildade lärare som hjälper dig! – Du börjar med att gå teorikurs.

OBS! Vi har problem med vår E-handel just nu!
Ring eller mejla oss så hjälper vi dig!

Ring oss på 08-512 55 000 eller mejla oss på info@dinkorskola.se

dyslexi - Trafikskola Stockholm

Dyslexi teoripaket 4 500:-

I utbildningen ingår:
Lättlästa körkortsboken med ljud
Teorihäfte
Vägvisare,
Data tester
Två timmar individuell teorihjälp
6×2 timmar lärarledda teorilektioner.

Behöver du mer hjälp?

Då kan du även boka privata teorilektioner med en av våra specialutbildade lärare.
Pris 690:-/tim. För att få förlängd provtid för kunskapsprovet hos Trafikverket, krävs en utvärdering gällande läshastighet och ordavkodning.
Denna utvärdering står vi till tjänst med och priset är 750:-

När du sedan känner dig redo för kunskapsprovet, hos Trafikverket, kan du välja enligt följande:

Ljudstöd, så att du kan lyssna på provet

Kunskapsprov på svenska för alla körkortsbehörigheter och traktorprov finns med ljud, så att du kan lyssna på provet. Du behöver inte göra någon ansökan för att få tillgång till ljudstödet inom ordinarie provtid. Du som genomför kunskapsprov på annat språk har även möjlighet att få ljudstöd på svenska vid provtillfället.

Förlängd provtid, så att du ska hinna

Om du har lässvårigheter kan du beviljas förlängd provtid på svenska för alla körkortsbehörigheter, traktorkort och yrkesprov. För behörighet B kan förlängd provtid beviljas även på de språk som provet finns översatt till. Du har även tillgång till ljudstöd vid förlängd provtid på svenska. Prov som finns översatta till annat språk samt yrkesprov finns inte med ljud.

Muntligt prov på svenska

Har du stora lässvårigheter? Då kan du få genomföra provet muntligt. Muntliga prov på svenska kan beviljas för alla körkortsbehörigheter och traktorprov, men inte för yrkesprov.

Muntligt prov på annat språk

Behärskar du inte svenska språket och har stora lässvårigheter? Då kan du ansöka om muntligt prov. Muntligt prov på annat språk kan beviljas för körkortsbehörigheterna A1, A, B, BE och för traktorprov.

Prov med Tolk

Har du behov av ett översatt kunskapsprov på grund av att du inte behärskar svenska språket och provet inte finns översatt till ditt språk? Då kan du ansöka om prov med en tolk.

Rulla till toppen