431439173 1164926604852051 8910587801851458452 n

Att köra bil är en frihet som många av oss tar för given. Men bakom ratten har vi också ett stort ansvar, både för vår egen och för andra trafikanters säkerhet. Att vara en säker förare innebär mer än att bara följa trafikreglerna. Det handlar också om att vara medveten om risker i trafiken och att kunna hantera dem på ett tryggt sätt.

1 – riskettan

För att bli en bättre och säkrare förare behöver du genomgå riskutbildning del 1, även känd som riskettan. Denna kurs måste man gå innan man bokar körprov för körkort. Under riskettan fem tider kommer du att diskuterar olika beteenden och situationer som kan ökar riskerna i trafiken. Genom att deltar i denna kursen hittar du den nödvändiga kunskap samt färdigheter för att undvika farliga situationer på vägen.

2 – obligatoriska risktvåan

Efter att ha genomfört riskettan är det obligatoriskt att också gå risktvåan. Detta steg är lika viktigt för att öka din säkerhet bakom ratten. Stockholms trafikskolor erbjuder risktvåan till de som gjort riskettan och vill fortsätta sin körkortsutbildning. I risktvåan diskuterar man hur man kan undvika droger

Här är 3 fördelar med att delta i en riskutbildning:

1. Ökad riskmedvetenhet:

En av de primära fördelarna med att genomgå riskutbildning är att den ökar din medvetenhet om faror. Genom utbildningen får du kunskap om de vanligaste farorna på vägen, såsom halka, trötthet och distraktioner. Du kommer även att lära dig hur du kan upptäcka och undvika dessa faror i god tid.

2. Förbättrade körfärdigheter:

Riskutbildning ger dig också möjlighet att förbättra dina körfärdigheter. Du får öva på att hantera olika trafiksituationer i en säker miljö, under ledning av en erfaren instruktör. Du får bland annat lära dig hur du ska bromsa effektivt, hur du ska ta kurvor på ett säkert sätt och hur du ska hantera möten med andra fordon.

3. Minskad risk för olyckor:

Studier har visat att förare som har deltagit i en riskutbildning har en lägre risk att råka ut för en trafikolycka. Detta beror på att de har en ökad riskmedvetenhet, bättre körfärdigheter och en större förmåga att hantera riskfyllda situationer.

Andra fördelar med riskutbildning:

  • Ökat självförtroende bakom ratten.
  • Mindre stress och oro i trafiken.
  • Förbättrad attityd till trafiksäkerhet.
  • Möjlighet att få rabatt på bilförsäkringen.

Vem kan delta i en riskutbildning?

Alla förare, oavsett ålder eller körerfarenhet, kan delta i en riskutbildning. Det finns särskilda utbildningar för unga förare, för yrkesförare och för personer med körkort utfärdat i andra länder.

Hur anmäler jag mig till en riskutbildning?

Du kan anmäla dig till en riskutbildning hos en trafikskola eller genom att kontakta din kommun. Du kan också hitta mer information om riskutbildning på Transportstyrelsens webbplats.

Investera i din säkerhet!

Att delta i en riskutbildning är en bra investering i din egen och i andra trafikanters säkerhet. Det är en chans att lära dig mer om risker i trafiken, att förbättra dina körfärdigheter och att bli en säkrare förare.

Här är några tips på hur du kan hitta en riskutbildning:

  • Fråga din trafikskola.
  • Sök på nätet.
  • Kontakta din kommun.
  • Läs på Transportstyrelsens webbplats.

Det finns många olika riskutbildningar att välja mellan. Hitta en utbildning som passar dig och dina behov!

Kom ihåg: Att vara en säker förare handlar om mer än att bara följa trafikreglerna. Det handlar också om att vara medveten om risker i trafiken och att kunna hantera dem på ett tryggt sätt. Riskutbildning kan hjälpa dig att bli en säkrare förare och att rädda liv.